Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Informacja dla hodowców drobiu

Czytaj więcej

INFORMACJA AZBEST

                                                                                      Policzna, dn. 12.12.2016r.

 

INFORMACJA
Urząd Gminy Policzna informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:

„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna
w 2017 roku”

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje
kosztów nowych pokryć dachowych.
Mieszkańcy gminy Policzna, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby
zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2017 r. mogą zgłaszać chęć skorzystania
z dofinansowania.
Złożenie przez Gminę wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości;

 

  •  adres obiektu oraz ilość posiadanego azbestu w m2 , z zaznaczeniem czy azbest jest przeznaczony do zdjęcia,

czy jest zdjęty i składowany.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Policzna
ul. B. Prusa 11 pokój nr 11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 486770039 wew. 37.
                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                          /-/ Tomasz Adamiec

 

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych Rady Gminy Policzna.

Czytaj więcej

Konkurs na wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej

Czytaj więcej

Apel do hodowców trzody chlewnej

Czytaj więcej

warsztaty taneczno – muzyczne

 

Czytaj więcej

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do współpracy

Czytaj więcej

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

Czytaj więcej

AWANS JUNIOR U19

Czytaj więcej

„CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Czytaj więcej

ZAJĘCIA FITNESS


Czytaj więcej

Nowa siłownia w Policznie

 

Czytaj więcej

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Czytaj więcej

Sukces Zespołu Ludowego „ Sobótka” z Czarnolasu

Czytaj więcej

Kategorie