Wójt Gminy Policzna serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców terenu Gminy Policzna którzy ukończyli 14 lat do korzystania z siłowni w Zespole Placówek Oświatowych Policzna przy ul. Żeromskiego 44.

Otwarcie odbędzie się 24 Października 2016r. o godz. 16:00

Prosimy zapoznać się z regulaminem oraz zabrać ze sobą dowód tożsamości. Osoby niepełnoletnie (14-18 lat) powinny posiadać pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna a także legitymację szkolną.

 

 

dsc04091 dsc04092 dsc04104 dsc04106 dsc04119 dsc04127 dsc04129 dsc04133 dsc04136