Na terenie gminy Policzna zlokalizowane są 2 oczyszczalnie ścieków w Policznie i Czarnolesie. Długość eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 31,0 km. Konserwatorzy:

  • Oczyszczalnia Ścieków w Policznie tel. 48 6770436: Krzysztof Maślanek, Paweł Kolak
  • Oczyszczalnia Ścieków Czarnolas tel. : Kamil Maciejczyk – 690 065 255