INFORMACJA

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych publikujemy listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe.

 

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”

 

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota otrzymanej dotacji

     
     

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. J. Kochanowskiego w Czarnolesie

4000,00 zł

     

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. J. Kochanowskiego w Policznie

4000,00 zł

3.

Publiczne Gimnazjum

im. S. Żeromskiego w Policznie

4000,00 zł

 

Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

 

 

Gmina Policzna ,  jest organem prowadzącym dla 2 zespołów szkół:

  • Zespołu Placówek Oświatowych Policzna
  • Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czarnolesie.

 

Zespół Placówek Oświatowych Policzna

713398B1-8A14-441D-99C6-FA5689CF098E

Dyrektor: Jolanta Kalinowska
Wicedyrektor: Beata Wdowiak


Adres:
Zespół Placówek Oświatowych Policzna
ul. Stefana Żeromskiego 44
26-720 Policzna


48 677 00 57

strona internetowa: www.zpopoliczna.eu

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie

CF9A4A5B-9F47-4D2F-9532-A32B9C2A4922


Dyrektor: Dorota Maciejczyk
Adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie
Czarnolas 87, 26-720 Policzna


48 677 20 07
szkola@czarnolas.eu
czarnolas@republika.pl
strona internetowa: https://czarnolas.edupage.org/