Sekretariat

Renata Czaplarska


Pokój nr 5
48 677 00 39 wew. 31

sekretariat@policzna.ugm.pl

Sekretarz Gminy

mgr inż. Robert Strzelecki


Pokój nr 12
48 677 00 10 

530 244 897
sekretarz@policzna.ugm.pl

Referat finansowy

Kierownik referatu – skarbnik gminy  mgr Anna Pawelec


Pokój nr 7
48 677 00 39 wew. 33

690 870 020
skarbnik@policzna.ugm.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków

 Podinspektor mgr Aleksandra Otarkowska


Pokój nr 2
48 677 00 39 wew. 48
wymiar@policzna.ugm.pl
Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Inspektor mgr Monika Pająk


Pokój nr 2
48 677 00 39 wew. 48
podatki@policzna.ugm.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

Inspektor mgr Ewa Janik


Pokój nr 8
48 677 00 39 wew. 34
ksiegowosc@policzna.ugm.pl
Główny księgowy budżetu oświaty

Inspektor mgr Małgorzata Szarek


Pokój nr 8
48 677 00 39 wew. 34

ksiegowosc.oswiata@policzna.ugm.pl

Stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS 

Podinspektor mgr  Paweł Jaworski


Pokój nr 15
48 677 00 39 wew. 42

kom. 690 095 405
place@policzna.ugm.pl

Stanowisko ds. obsługi szkół i przedszkoli

Podinspektor mgr Anna Wójtowicz


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 43

kom. 730 540 280
oswiata@policzna.ugm.pl

 

Stanowisko ds. finansowych, wyborów i jednostek pomocniczych

Inspektor mgr Marzena Gwozdowska


Pokój nr 14
48 677 00 39 wew. 43

530 132 641
faktury@policzna.ugm.pl

Kasa

Sylwia Kruk


Pokój nr. 3

48 677 00 39 wew. 45

kasa@policzna.ugm.pl

Referat gospodarka gruntami, archiwum zakładowe, ochrony środowiska i dróg

Kierownik Referatu –  mgr Paulina Włodarczyk


Pokój nr 16
48 677 00 39 wew. 37

kom.  530 386 714
grunty@policzna.ugm.pl

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej, straży pożarnej i dróg:

Inspektor  Andrzej Wieczorek

Pokój nr 11
48 677 00 39 wew. 46

kom. 690 075 725

drogi@policzna.ugm.pl

 

Pomoc administracyjna Justyna Gregorczyk 

Pokój nr. 16

48 677 00 39 wew. 37

kom. 575 065 335

srodowisko@policzna.ugm.pl

Referat inwestycji, rozliczeń za wodę, ścieki i odpady 

Kierownik referatu – mgr inż.  Piotr Tomaszewski


 
Pokój nr 10
48 677 00 39 wew. 36

kom. 530-326-209

Sprawy: inwestycje

budownictwo@policzna.ugm.pl

 

Stanowisko ds. rozliczenia za odpady

Podinspektor mgr Ewelina Mizak

Pokój nr 9
  48 677 00 39 wew. 35

  533 876 048

wso@policzna.ugm.pl

 

Stanowisko ds. rozliczenia za wodę i ścieki

Podinspektor mgr Anna Słomińska

Pokój nr 9
  48 677 00 39 wew. 35

  690 095 475

wod.kan@policzna.ugm.pl

 

 

 

 

 

 

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

Zastępca Kierownika USC mgr Ewelina Gradka


Pokój nr 1
48 677 00 39 wew. 47
usc@policzna.ugm.pl

 

 

Kultura

Pomoc administracyjna ds. kultury 

Małgorzata Bartkiewicz


Świetlica Gminna , Policzna ul. Bolesława Prusa 4
48 677 00 48
swietpol@poczta.onet.pl