Wójt Gminny Policzna

zaprasza uczniów, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego na pierwsze spotkanie w dniu

6 października 2016r.(czwartek) które odbędzie się w Świetlicy Gminnej w Policznie ul. Bolesława Prusa 4 (budynek OSP)

w następujących godzinach i według grup wiekowych

kl. 0 – I godz. 17:00 – 17:30

kl. II – III godz. 17:30 – 18:15

kl. IV – VI godz. 18:15 – 19:00