Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Historia

Ocalić dla przyszłości – by czas nie zaćmił i niepamięć.

Serdeczne podziękowania dla Pani Eugenii Januszewicz za pomoc w wykonaniu rysu historycznego Gminy Policzna składa Wójt Gminy.

rok1122

Powstanie opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie, któremu przyznano dziesięciny z już istniejących w okolicy osad Policzny i Gródka.

rok1191

Policzna w spisie wsi, z których książe Kazimierz Sprawiedliwy przyznał dziesięciny kolegiacie NMP w Sandomierzu.

rok1470

Piotr Ślisz, dziedzic dóbr polickich, do których należał także Czarnolas, przekazał go jako wiano swojej córce Barbarze, żonie Jana Kochanowskiego z Kochanowa (dziada poety).

rok1519
 • Właścicielami Czarnolasu zostali Piotr i Filip, synowie Jana Kochanowskiego z Kochanowa.
 • Andrzej Białaczowski, dziedzic dóbr polickich, założył folwark przy którym z czasem powstała wieś Wilcza Wola (tak do końca XIX wieku zapisywano nazwę wsi Wilczowoli).   
rok1531
 • Andrzej Białaczowski wybudował w Policznie kościół pod wezwaniem św. Anny i św. Stanisława  przy którym była szkoła i szpital – (przytułek dla ubogich i chorych, które istniały aż do XIX wieku).
 • W Policznie powstała parafia do której należały Policzna, Czarnolas, Świetlikowa Wola, Wólka Pilna (Wólka Policka) i Wilczowola.
rok1534
 • Andrzej Białaczowski  na terenie Wólki Pilnej wybudował kużnię i tartak (piłę – stąd nazwa Wólka Pilna).
 • W Wólce Pilnej z istniejących tam pokładów rudy darniowej wytapiano żelazo z którego w kuzni wykuwano różne narzędzia.
rok1550

Po śmierci Andrzeja Białaczowskiego Policznę otrzymała Anna Kochanowska, matka poety Jana Kochanowskiego. Dobra polickie pozostały własnością rodziny Kochanowskich aż do 1718r.

rok1559

Poeta Jan Kochanowski odziedziczył należącą do jego ojca część Czarnolasu.

rok1570

Jan Kochanowski zamieszkał na stałe w Czarnolesie.

rok1574

Jan Kochanowski od Piotra Czernego z Krasienina kupił połowę dóbr Chechelskich.

rok1583

Na gruntach Paciorkowej Woli należących do Jana Kochanowskiego, które oddziedziczyła jego córka Poliksena, żona Łukasza Lędzkiego, powstała wieś Łuczynów.

rok1595

Andrzej Kochanowski wybudował w Gródku kościół pod wezwaniem św, Trójcy, przy którym aż do początku XIX wieku, istniała szkoła i szpital (przytułek dla ubogich i chorych).

rok1598

W Gródku erygowano parafię, do której należały wsie Gródek, Zawada i Garbatka ze swoimi częściami Rembertowem i Paryżem.

rok1610

Do Kaplicy Kochanowskich w Zwoleniu przeniesiono z Policzny szczątki zmarłych z rodu Kochanowskich, w tym zmarłego w 1584 roku poety.

rok1656

Hetman Stefan Czarnecki, idąc w kierunku Warki, zatrzymał się ze swoim wojskiem na odpoczynek w Zawadzie.

lata1659 1663

Epidemia cholery. W Policznie powstał cmentarz choleryczny.

rok1674

Dziedzic Policzny kasztelan czchowski Jan Kochanowski przeznaczył na potrzeby nauczyciela, organisty i wikarego pola i ogrody na ziemiach parafialnych.

rok1744

Konsekracja nowego kościoła pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy i św. Jana Nepomucena w Policznie wybudowanego przez dziedziczkę Policzny Ewę z Szaniawskich Suchodolską.

rok1761

Książe Józef Jabłonowski kupił Czarnolas by zachować w nim pamięć o Janie Kochanowskim. Spadkobiercy jego do 1906 roku gromadzili tam i udostępniali zwiedzającym pamiątki po poecie.

rok1810

Gmina Policzna została włączona do powiatu kozienickiego należącego do departamentu radomskiego.

rok1815

Po utworzeniu Królestwa Polskiego powiat kozienicki, do którego należały gminy dominalne Policzna, Czarnolas i Gródek ze Zdunkowem włączono do województwa sandomierskiego.

lata1818 1834

Księżna Magdalena Lubomirska prowadziła w Czarnolesie szkółkę dla dzieci włościan.

rok1843
 • W Czarnolesie przy dworze, wg projektu Czecha Józefa Stichego, został założony romantyczny park krajobrazowy.
 • W dobrach książąt Jabłonowskich w sąsiedztwie Czarnolasu powstał folwark o nazwie Wygoda.
rok1844

Księżna Teresa Jabłonowska założyła księgę zwiedzających Czarnolas, która prowadzona była jeszcze przez sto lat.

rok1846
 • Księżna Teresa Jabłonowska zakończyła w Czarnolesie budowę kaplicy, wg projektu Władysława Czarnowskiego, wzniesionej na szczątkach dworu Kochanowskich, w której eksponowano pamiątki po poecie. Od roku 1961 kaplica, jako ważny człon zespołu podworskiego, jest częścią Muzeum Jana Kochanowskiego.
 • Po podziale dóbr Świetlikowej Woli na części przynależnej Antoninie, żonie puł. Alojzego Gonzagi Czołczyńskiego, powstała wieś Ługowa Wola.
rok1852

Dziedzic Łagowa Florian Pieniążek założył kolonię Florianów.

rok1854

Ługowej Woli zmarł pułkownik Alojzy Gonzaga Czołczyński – bohater wojen napoleońskich, odznaczony przez cesarza Napoleona Bonapartego Legią Honorową nr 33421. Twórca i dowódca Pułku Dzieci Warszawskich w czasie Powstania Listopadowego. Za bohaterską postawę w czasie walk powstańczych odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari nr 1643.

rok1860
 • Na gruntach dóbr chechelskich istniała już osada zwana Kolonią Chechelską.
 • W dobrach dziedzica Załaz Karola Kuszli powstała wieś Kuszlów.
lata1861 1862

Policznie powstała pierwsza cegielnia założona przez księdza Antoniego Ambrożka, który także założył hutę, gdzie w piecach zwanych dymarkami wytapiano żelazo z miejscowych złóż rudy darniowej.

rok1863

W czasie Powstania Styczniowego przez cztery dni przebywały w Policznie połączone oddziały powstańców Dionizego Czachowskiego i Władysława Kononowicza.

rok1864

Dominalna gmina Policzna przekształcona została w gminę wiejską.

rok1867
 • Aniela z Patków Bogucka, dziedziczka dóbr polickich, oddała osadnikom w wieczyste użytkowanie ziemie na których powstała wieś Patków.
 • Do gminy Policzna należały wsie: Policzna, Wilcza Wola, Wólka Pilna, Anielówka, Patków, Bogucin, Bobki, Czarnolas, Gródek, Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Paciorkowa Wola, Łuczynów, Filipinów, Garbatka, Molędy, folwarki Franków i Teklów i osada karczemna Kamień.
rok1868

Na gruntach odłączonych od dóbr czarnoleskich powstały kolonie Jadwinów, Jabłonów i Władysławów.

lata1870 1875
 • Obok folwarku Wilcza Wola istniała huta szkła w pobliżu, której była osada zapisana w aktach, jako „Chuta Wilczowolska”, od roku 1870 zwana Andrzejowem, a od 1875 roku Andrzejówką.
 • Na gruntach folwarku Wilczej Woli powstały kolonie Annów i Antoniówka.
rok1872
 • Na gruntach folwarku zwanego Biały Ług lub Biała Wólka, należącego do dóbr Świetlikowej Woli, powstała kolonia Biały Ług.
 • Wojciech Bartkiewicz, piwowar w browarze skarbowym w Strykowicach Górnych kupił część folwarku w Wilczej Woli część  folwarku który od tej pory nazywano Wojciechówką.
rok1873

We Władysławowie tajne nauczanie prowadził Karol Słowiński.

rok1880

Powstały kolonie: Dąbrowa Las, Wojciechówka, Nowa Zawada i Zawada Folwark.

rok1883

W Policznie, w/g. Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, istniała jeszcze szkoła początkowa.

rok1884

Maria z Tyzenhauzów hr. Przezdziecka kupiła dobra polickie dla swego wnuka hr. Stefana Przezdzieckiego. Nowi właściciele w krótkim czasie wybudowali tu pałac (1885-1888).

rok1889

Maria z Tyzenhauzów hr. Przeździecka rozpoczęła budowę nowego kościoła w Policznie /konsekrowanego w 1894/

rok1890

Radomska Dyrekcja Szkolna wydała zezwolenie Jadwidze Teresie Mikulskiej na prowadzenie prywatnej szkoły jednoklasowej bez prawa nauczania w niej języka polskiego.    

rok1892
 • Stefan Żeromski zawarł w kościele polickim związek małżeński z Oktawią Rodkiewiczową. Świadkiem był Bolesław Prus.
 • Władze carskie, za nauczanie języka polskiego, zamknęły w Policznie szkołę.
 • Wanda z Czarneckich Targowska, żona administratora majątku, za zgodą władz, założyła we dworze polickim warsztaty tkackie, gdzie oprócz nauki tkactwa i koronkarstwa aż do 1907r. prowadziła tajne nauczanie j. Polskiego.
rok1895
 • Wybudowano kolej przechodzącą przez teren gminy Policzna ze stacją w Garbatce.
 • Powstały kolonie Franków i Wygoda.
 • W Policznie urodził się uznany w kraju i zagranicą artysta malarz Jan Stępień, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był uczniem Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa, Ignacego Pieńkowskiego i Xsawerego Dunikowskiego.
rok1899

Na Wystawie Rolniczo – Przemysłowej w Radomiu hr. Stefan Przeździecki został odznaczony złotym medalem za cegłę wyrabianą w jego cegielni w Policznie.

rok1905

Odbyła się w Policznie manifestacja antycarska.

rok1907
 • Zostały założone kolonie Aleksandrówka, Wojciechówka, Stanisławów, Teodorów, Helenów i Piątków.
 • Na terenie gminy Policzna było 12 młynów wodnych, 9 wiatraków ora cegielnia i gorzelnia w majątku hr. Przezdzieckiego.
 • Z inicjatywy Stanisława Targowskiego, administratora majątku hr. Przeździeckiego, powstało w Policznie Kółko Rolnicze /Spółka Rolna/.
rok1906

Na cmentarzu w Policznie został pochowany Kazimierz Łodzia Czarnecki, oficer i dowódca Wojska Polskiego w 1864r.. Za udział w Powstaniu Styczniowym został zesłany na Sybir, a majątek jego, wieś Krępa, skonfiskowano. Po powrocie z zesłania mieszkał w Policznie u Stanisława i Wandy z Czarneckich Targowskich.  

rok1908

Władze carskie udzieliły pozwolenia Józefowi Stachowiczowi z Rzeczniowa na prowadzenie szkoły początkowej w Policznie z prawem nauczania języka polskiego. Działalność jej była finansowana przez hr. Stefana Przeździeckiego.

rok1909

W Zawadzie Starej i Chechłach powstały szkoły początkowe.

rok1913
 • Szkoła w Chechłach otrzymała nowy budynek.
 • Szkoła w Zawadzie starej otrzymała nowy budynek, który w 1935r. został rozbudowany.
rok1914
 • Na terenie gminy Policzna toczyły cię walki między armiami Rosji i Austrii w ramach t.zw. operacji dęblińskiej.
 • 20 października na polach Świetlikowej Woli doszło do starć wojsk austryjackich z cofającymi się wojskami rosyjskimi. W czasie walk w rejonie Gródka i Zawady zginęło około 1000 żołnierzy, których pochowano na cmentarzu parafialnym w Gródku.
 • 21 października, od strony Czarnolasu, do Policzny przybył Józef Piłsudski z oddziałami I Brygady Legionów Polskich.
 • 22-26 października polscy legioniści stoczyli walki w lasach między Policzną, Laskami i Anielinem.
rok1919

W Policznie wznowiła działalność Publiczna Szkoła Powszechna.

rok1916

W Policznie założono cmentarz wojenny, na który przeniesiono szczątki około1200 poległych żołnierzy austriackich w tym Polaków z oddziałów „Krakowskie dzieci i „Staszki”.

lata1918 1920

Rozpoczęły działalność szkoły początkowe we Władysławowie, w Czarnolesie, Bierdzieży, Jadwinowie,  Świe-  tlikowej Woli, Wilczowoli, Frankowie, Aleksandrówce i Gródku.

rok1921

W gminie powstała pierwsza placówka pocztowa z siedzibą w Garbatce.

rok1922

Wanda Targowska została odznaczona Orderem Polonia Restituta za działalność oświatową i kulturalną.

rok1923

23 lutego z inicjatywy Stanisława Targowskiego w Policznie powstała Ochotnicza Straż Pożarna.

lata1925 1928

W Policznie mieszkał artysta malarz Jan Stępień przed wyjazdem do Włocławka, gdzie zamieszkał na stałe.

lata1929 1932

Elektryfikacja Garbatki, pierwszej wsi na terenie gminy Policzna.

rok1930

Kierownik szkoły Józef Pietrzak zorganizował w Zawadzie Starej Ochotniczą Straż Pożarną.

rok1932

W Warszawie zmarł hr. Stefan Przeździecki, ambasador RP w Rzymie, właściciel majątku w Policznie.

rok1935

Mieszkańcy Czarnolasu z własnych funduszy wybudowali w miejscowej szkole nowy budynek.

rok1939
 • 9 września w czasie potyczki z Niemcami na terenie Policzny zginął dowódca 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej ppor. Jerzy Koszla i nieznany żołnierz.
 • 10 września gmina Policzna została opanowana przez okupanta niemieckiego.          
 • Niemcy po wkroczeniu do Policzny zajęli budynki pałacu i szkoły.
 • 2 października przebywał na terenie gminy Policzna Wydzielony Oddział Kawalerii majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”.
 • W listopadzie powstały na terenie gminy pierwsze konspiracyjne placówki oporu POW (ZWZ-Ak) i SL „Roch” (BCH).
rok1940
 • Por Zygmunt Rafalski zorganizował w Policznie konspiracyjną placówkę Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW).
 • W Policznie Niemcy zezwolili na rozpoczęcie nauki w jednej izbie budynku parafialnego.
rok1941

Aresztowano w Policznie Zygmunta Dziewita za przechowywanie konspiracyjnej prasy. Dnia 24 X 1941 roku, został osadzony w obozie w Oświęcimiu jako jeden z pierwszych  więźniów z gminy   Policzna. Zginął w Oświęcimiu.

rok1942

We Władysławowie powstała jednostka OSP.

rok1943

Niemcy spacyfikowali Policznę i wieś Piątków.

rok1944
 • 28 marca stoczył bitwę z okupantem hitlerowskim oddział BCH pod dowództwem  Józefa Abramczyka PS. „Tomasz” wsparty przez członków AK z Komendantem Obwodu  Kozienice Władysławem  Molendą ps. „Grab”.
 • 11 czerwca atak na pałac w Policznie oddziałów AK i BCH „Huragana” i „Tomasza” w celu uwolnienia jeńców.
 • 21 czerwca pacyfikacja wsi Antoniówka.
 • W Patkowie zginął komendant placówki AK w Zwoleniu por. Marian Mikulski ps. „Zygfryd”.
 • Niemcy wysiedlili mieszkańców wsi Bierdzież, Piątków, Wygoda, Chechły, Helenów, Teodorów, Florianów,   Kuszlów.
rok1945
 • 14 stycznia gmina Policzna została wyzwolona spod okupacji niemieckiej.
 • W działaniach wojennych zostały zniszczone wsie Chechły, Helenów, Teodorów, Florianów i Kuszlów.
 • W sowieckim łagrze Nr.240 w Senczest k/Dzierżyńska w Donbasie zmarł hr. Antoni Przezdziecki, ostatni właściciel majątku w Policznie.
 • Wznowiły działalność wszystkie szkoły podstawowe w gminie. Otwarto nowe szkoły w Patkowie i Florianowie.
 • Powstała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Garbatce w skład, której weszły wszystkie samodzielnie działające na terenie gminy Policzna Spółdzielnie Spożywców.
 • W Czarnolesie rozpoczął działalność Uniwersytet Ludowy.
rok1946
 • Majątek w Policznie oraz majątki w Świetlikowej Woli i Czarnolesie zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
 • Do pałacu w Policznie przeniesiono szkołę podstawową, a w rządcówce zorganizowano przedszkole. W oficynie pałacowej utworzono punkt felczerski i pielęgniarski.
 • W Czarnolesie część ziem i zabudowania dworskie przeznaczono na Ośrodek Szkolny Uniwersytetu Ludowego oraz Dom Kultury i Bibliotekę.
rok1947

W Garbatce powstał pierwszy na terenie gminy Policzna Ośrodek Zdrowia oraz Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

rok1949
 • Otwarcie Biblioteki Publicznej w Policznie, a w Czarnolesie Gminnego Punktu Bibliotecznego.
 • W Policznie powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR ), Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny oraz stałe Kino Wiejskie.
rok1950
 • W Chechłach oddano do użytku nowy budynek szkoły (była to pierwsza szkoła wybudowana  w powiecie kozienieckim po II wojnie światowej).
 • Jednostka OSP w Policznie otrzymała nową remizę strażacką.
rok1952

W Czarnolesie otwarto Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny.

rok1954
 • 11 sierpnia Gmina Policzna została przyłączona do powstałego powiatu zwoleńskiego.
 • W miejsce zlikwidowanej gminy Policzna, na terenie włączonym do powiatu zwoleńskiego, powstały Gromadzkie Rady Narodowe w Policznie, Gródku, Czarnolesie i Paciorkowej Woli.
 • Przy PGR w Policznie został zorganizowany Punkt Pielęgniarski.
rok1955

W Policznie utworzono Gminną Spółdzielnię SCh, Kasę Spółdzielczą, Punkt Felczerski i posterunek MO.

rok1956
 • Jednostka OSP w Zawadzie Starej otrzymała nową remizę strażacką.
 • Powstała jednostka OSP w Czarnolesie.
 • W Czarnolesie założono Bibliotekę.
rok1957

W Wygodzie utworzono nową parafię, dla której w 1955r. wybudowano kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.

rok1958

Dzięki uruchomionej komunikacji PKS Policzna uzyskała bezpośrednie połączenie ze Zwoleniem i Kozienicami

rok1959

PZU przekazało fundusze na budowę nowej remizy strażackiej w Czarnolesie.

rok1961

W Czarnolesie otwarto Muzeum Jana Kochanowskiego.

lata1961 1966

W Policznie, Gródku , Czarnolesie, Chechłach, Świetlikowej Woli i Wilczowoli powstały 8- klasowe szkoły podstawowe.

rok1964

Otwarto Gminny Ośrodek Zdrowia w Policznie.

rok1965
 • Wybudowano szkoły w Bierdzieży i Wilczowoli.
 • W Policznie wybudowano nowy budynek Gminnej Kasy Spółdzielczej.
rok1966

W Gródku powstała  OSP dla której strażacy w 1976r. wybudowali nową remizę

rok1967

Jednostka OSP z Policzny zajęła I miejsce w wojewódzkich  Zawodach Sportowo- Pożarniczych w Kielcach.

rok1968

We Władysławowie wybudowano murowaną remizę strażacką.

rok1969
 • W Świetlikowej Woli powstała OSP , wybudowano nową szkołę i remizę strażacką.
 • Zakończono elektryfikację wszystkich wsi na terenie gminy Policzna.
rok1970
 • W Policznie powstał Bank Spółdzielczy.
 • Jednostka OSP w Gródku otrzymała murowaną remizę strażacką w której w której działał także Klub LZS, Koło ZMW, Koło Gospodyń Wiejskich/KGW/, Zespół Ludowy KGW, Klub Ruch i biblioteka.
rok1971

W Czarnolesie otworzono Wiejski Ośrodek Zdrowia.

rok1972

W Policznie powstała Świetlica Gminna.

rok1973
 • 1 stycznia powstała Gmina Policzna obecnych granicach. Do gminy należy 33 wsie tworzące sołectwa: Aleksandrówka, Andrzejówka, Antoniówka – Franków, Biały Ług, Bierdzież, Czarnolas – Czarnolas Kolonia, Chechły, Dąbrowa Las, Florianów – Kolonia Chechelska, Gródek, Jadwinów, Jabłonów, Ługowa Wola, Łuczynów, Patków, Piątków, Policzna, Stanisławów ,Świetlikowa Wola, Teodorów – Helenów, Wilczowola, Wygoda – Kuszlów, Wojciechówka – Annów, Władysławów, Wólka Policka, Zawada Nowa, Zawada Stara.
 • Na Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Krakowie jednostka OSP Policzna zajęła II miejsce.
rok1975

Powstała w Policznie Spółdzielnia  Kółek Rolniczych /SKR/ z siedzibą w Czarnolesie do której włączono istniejące Kółka Rolnicze w Policznie, Zawadzie Starej, Świetlikowej Woli, Czarnolesie, Chechłach i Florianowie.

rok1976
 • Utworzono Zbiorczą Szkołę Podstawową w Policznie, do której uczęszczały dzieci z  dziesięciu wsi.
 • Został utworzony Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w skład którego weszły jednostki OSP Policzna, Gródek, Zawada Stara, Bierdzież, Piątków, Czarnolas, Wygoda, Chechły, Teodorów,  Florianów, Władysławów, Łuczynów Jabłonów, Jadwinów, Świetlikowa Wola, Biały Ług, Wojciechówka, Aleksandrówka, Andrzejówka, Antoniówka, Wilczowola i Patków.
rok1978

W Czarnolesie wybudowano hydrofornię skąd doprowadzono wodę do Czarnolasu, Piątkowa i Gródka.

rok1979

W Gródku powstał Państwowy Dom Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla osób przewlekle chorych.

rok1980
 • W Czarnolesie odbyły cię uroczyste obchody urodzin Jana Kochanowskiego, odsłonięto pomnik poety.
 • W Policznie odsłonięto Pomnik Pamięci Narodowej.
 • W Piątkowie powstała parafia Ewangelicznych Chrześcijan dla której wybudowano Dom Modlitwy.
 • W Policznie oddano do użytku nowy budynek szkolny z salą gimnastyczną i Dom Nauczyciela.
 • Jednostka OSP we Władysławowie zajęła I miejsce na Krajowych Zawodach Sportowo –Pożarniczych w Poznaniu.
rok1981

W pałacu w Policznie utworzono Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

lata1981 1985

Rozbudowano i zmodernizowano siedzibę Banku Spółdzielczego w Policznie.

rok1982

Powstał Gm. Zw. Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Policznie.

rok1983

Zarząd Główny ZOSP nadał jednostce OSP w Policznie Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

rok1985

Gminny Ośrodek Zdrowia w Policznie otrzymał własny budynek w którym oprócz gabinetów lekarskich jest także Apteka i mieszkania dla personelu.

rok1987

W Policznie powstał Społeczny Komitet ds. gazyfikacji.

lata1988 1906

W Czarnolesie wybudowano nową szkołę. Obok niej wybudowano salę gimnastyczną z dodatkowymi salami lekcyjnymi. Stary gmach oddano na potrzeby przedszkola.

rok1989
 • PGR w Policznie przejęło przedsiębiorstwo ZRHP „Igloopol” ze Straszęcina.
 • Na terenie gminy powstał Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
rok1990
 • W wyniku wyborów samorządowych, Wójtem Gminy Policzna został wybrany mgr inż. Kazimierz Kosanowski
 • Samorząd i Zarząd Gminy Policzna za pierwszoplanowe inwestycje dla gminy uznał inwestycje proekologiczne i zaopatrzenie mieszkańców w zdrową wodę.
 • Gm. Spół. S. Ch. wybudowała w Policznie nową piekarnię.
 • W Policznie powstał Komisariat Policji.
 • W Antoniówce odsłonięto pomnik upamiętniający tragedię jej mieszkańców w 1944r.
rok1991
 • Przez teren gminy przeprowadzono gazociąg.
 • Biskup Marian Ozimek poświęcił nowo wybudowane kościoły w Wygodzie i Czarnolesie.
 • W Policznie wybudowano boisko sportowe dla klubu A-klasowej drużyny LZS „Gryf” Policzna.
 • Odbyły cię obchody 800-lecia Policzny.
rok1992
 • Włączono teren gminy w relacje kabli światłowodowych Kozienice – Policzna – Zwoleń – Lipsko., które podporządkowane zostały przedsiębiorstwu „Telekomunikacja Polska S.A.”
 • W ramach obchodów Dni Jana Kochanowskiego w Czarnolesie odbyły się pierwsze Spotkania Sobótkowe.
rok1993
 • W Policznie oddano do użytku nowy, wielofunkcyjny budynek Urzędu Gminy w którym mają swoją siedzibę służby gminne oraz Urząd Pocztowy i Telekomunikacyjny.
 • W Policznie wybudowano hydrofornię, z której do 2001r. doprowadzono wodę do wsi Policzna, Dąbrowa Las, Patków, Wólka Policka, Gródek Nowy, Zawada Stara, Zawada Nowa.
 • Z inicjatywy Komitetu Obchodów 800-lecia Policzny, Radomskie Towarzystwo Naukowe wydało książkę „POLICZNA przeszłość i dzień dzisiejszy radomskiej wsi” pod redakcją Kazimierza Myślińskiego.
 • W Patkowie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci por. Mariana Mikulskiego ps. „Zygfryd”.
rok1994

W Jadwinowie wybudowano nowy budynek, w którym urządzona została Świetlica i Biblioteka.

rok1995

Została wydana książka „ZAWADA STARA – Dawniej – Dziś – Jutro” pod red. Stanisława Jagiełły.

rok1996

Zmieniono ręczne centrale telefoniczne w Policznie i Czarnolesie na automatyczne.

rok1997
 • Rozbudowana została szkoła w Chechłach.
 • W Piątkowie odsłonięto pomnik upamiętniający bitwę Batalionów Chłopskich z okupantem niemieckim.
 • Od Skarbu Państwa pałac w Policznie odkupili spadkobiercy  hr. Antoniego Przeździeckiego. Od 2001r. jest on własnością Janusza i Jacka Odrowąż Pieniążków.        
 • W Czarnolesie utworzono Zespół Placówek Oświatowych, który w 2001r. przemianowano na Zespół Szkolno-Przedszkolny.
 • W Świetlicy Gminnej w Policznie otwarto wystawę zatytułowaną „Przestrzenie”, prezentującą malarstwo, grafikę i fotografię artystyczną Moniki Mazur, artystki pochodzącej z Policzny.
rok1998
 • W wyniku wyborów samorządowych, Wójtem Gminy Policzna został wybrany mgr Stanisław Pająk.
 • Bank Spółdzielczy w Policznie został połączony z Bankiem Spółdzielczym Zwoleń.
 • W Policznie oddano do użytku oczyszczalnię ścieków i pierwszy 4 km. odcinek sieci kanalizacyjnej.
 • Zwodowociągowane zostały wsie Wólka Policka, część Gródka i Zawada Stara.
 • Założono sieć telefoniczną we Władysławowie, Chechłach, Teodorowie i Helenowie.
 • W Świetlicy Gminnej w Policznie otwarta została wystawa „Gmina Policzna – Mała Ojczyzna w dorzeczu Zagożdżonki autorstwa Emila Boryczki z Pionek.
 • W ramach Dni Jana Kochanowskiego z inicjatywy Eugenii Januszewicz na trasie Policzna – Gródek – Czarnolas odbył się I Marsz po Zdrowie.
rok1999
 • Od 1 stycznia Gmina Policzna należy do Województwa Mazowieckiego.
 • Decyzją Rady Gminy Policzna teren gminy na zachód od drogi Kozienice – Policzna – Zwoleń został włączony do otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
 • W Czarnolesie po połączeniu szkoły podstawowej i przedszkola powstał Zespół Placówek Oświatowych, który w 2001r. przemianowano na Zespół Szkolno- Przedszkolny.
 • W budynku PSzP w Policznie powstał Zespół Szkolno –Przedszkolny oraz Publiczne Gimnazjum i Eksternistyczne Liceum Ogólnokształcące.
 • Jan Paweł II ogłosił beatyfikację męczennika za wiarę ks. Kazimierza Sykulskiego, posła na Sejm RP, który był proboszczem polickiej parafii w latach 1917-1921.
rok2000
 • Utworzono w Policznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, któremu podlegają Ośrodki Zdrowia Policznie i Czarnolesie.
 • W Świetlicy Gminnej w Policznie odbyły się „Spotkania Roku Jubileuszowego – Policzna 2000”, podczas których otwarto wystawę prac artysty malarza Jana Stępnia zatytułowaną „Pokłon Ziemi Rodzinnej”.
rok2001
 • W Gm. Policzna, na terenie między wsiami Antoniówka i Patków, utworzono Rezerwat Przyrody „Okólny Ług”.
 • W Czarnolesie wybudowano oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną.
 • Publiczne Gimnazjum w Policznie otrzymało imię Stefana Żeromskiego.
 • Wybudowano kort tenisowy w Policznie.
rok2002
 • Publiczne Gimnazjum im. S. Żeromskiego otrzymało nową siedzibę w dobudowanym skrzydle szkoły w Policznie.
 • W Ługowej Woli wybudowano przepompownię, co umożliwiło budowę sieci wodociągowej w Jadwinowie, Łuczynowie, Władysławowie i Jabłonowie.
rok2003

W Czarnolesie wznowił działalność Zespół Ludowy „Sobótka”.

rok2004
 • Rozpoczęło działalność Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu.
 • Ukazała cię monografia „Policzna by czas nie zaćmił i niepamięć” pod red. Eugenii Januszewicz – nakładem SO Sycyna.
 • Klub Sportowy LZS „Gryf” Policzna został przemianowany na Klub Sportowy GKS „ROLMEL”.
rok2005
 • Zakończono wodociągowanie gminy. Wszystkie 33 wsie należące do gminy Policzna zostały zwodociągowane.
 • W Policznie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci Batalionów Chłopskich.
 • Zespół Ludowy „Sobótka” z Czarnolasu zajął II miejsce podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Warka 2005”.
rok2006
 • ZSzP w Czarnolesie otrzymał im. Jana Kochanowskiego.
 • W Policznie powstał Zespół Placówek Oświatowych  w skład, którego weszło Gimnazjum Publiczne, Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe.
 • W Policznie wybudowano bieżnię sportową, na której znajduje cię bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia wzwyż i skocznia w dal.
 • W Policznie odbyło cię I Spotkanie z Piosenką Ludową Zespołów Ludowych.
rok2007
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 15 XII 2006r. przywróciło historyczną pisownię wsi Gródek (od 1982r. pisano Grudek). Pisownia Gródek obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007.
 • W Publicznym Gimnazjum im Stefana Żeromskiego w Policznie odbył się po raz pierwszy Mazowiecki Konkurs Piosenki Rodzinnej „ Śpiewajmy Razem”.
 • 26 VIII odbyło się w Policznie I Spotkanie z Piosenką Ludową Klubów Seniora Ziemi Radomskiej Policzna 2007.
 • Przy szkole w Czarnolesie wybudowano bieżnię sportową i przeprowadzono modernizację boiska do małych gier.
rok2008
 • 2 lutego, na wniosek kibiców, klubowi A-klasowej drużyny GKS „ROLMEL” Policzna przywrócono pierwotną nazwę „GRYF” Policzna.
 • W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości Bank Spółdzielczy w Zwoleniu dokonał uroczystego otwarcia zmodernizowanej placówki swego oddziału w Policznie.
 • Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Las.
 • W Wilczowoli, przy Publicznej Szkole Podstawowej, mieszkanki okolicznych miejscowości zorganizowały Koło Gospodyń Wiejskich.
rok2009
 • W Policznie został powołany Komitet Renowacji Pomników Zabytkowych znajdujących się na miejscowym cmentarzu parafialnym.
 • Odbyło się I Czarnoleskie Spotkanie z Kolędą i Pastorałką, w którym udział wzięli uczniowie z terenu Gminy Policzna i sąsiednich gmin.
rok2010
 • Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Policznie i Dąbrowie Las oraz rozpoczęto budowę w Patkowie.
 • W Policznie powstało wielofunkcyjne boisko na terenie, którego znajduje się boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej i dwa boiska do piłki siatkowej.
 • Szkoły istniejące na terenie Gminy Policzna wyposażone zostały w nowoczesne pracownie komputerowe i Internetowe Centra Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji uczniów w pracowniach informatycznych szkół znajduje cię 63 komputery z dostępem do Internetu.
rok2011
 • Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnolesie.
 • PGP im. S. Żeromskiego w Policznie, jako jedyne w powiecie zwoleńskim, otrzymało w roku szk. 2010/2011 przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczowoli wyróżniona została przez MEN tytułem „Szkoła Odkrywców Talentów”.
rok2012
 • Września, działające w Zwoleniu Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w przejętym budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Wilczowoli utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej, zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zwoleńskiego.
 • Założono monitoring budynku Urzędu Gminy Policzna.
 • Podczas XII Mazowieckiej Gimnazjady LZS w Sierpcu złoty medal zdobyła, reprezentująca region radomski, drużyna piłki ręcznej chłopców z Publicznego Gimnazjum im. S. Żeromskiego w Policznie.
rok2013
 • W Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zakończono pierwszy etap realizacji projektu „Jan Kochanowski – inspiracją Mazowsza”. W czasie realizacji tego projektu został zrewaloryzowany park, powstał amfiteatr oraz Kordegarda – pawilon o charakterze usługowym. Dla Muzeum został stworzony portal Cyfrowe Muzeum Jana Kochanowskiego.
 • Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie obchodziła 90-lecie swego powstania.
 • 19 czerwca na obiektach sportowych ZPO w Policznie odbyła się Powiatowa Gimnazjada Lekkoatletyczna.
 • 29 czerwca Zarząd Powiatowy PSL w Zwoleniu zorganizował w Czarnolesie Piknik Ludowy z Poezją Jana Kochanowskiego.
 • 30 czerwca odbył się w Czarnolesie, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, pierwszy Przegląd Kapel Weselnych.
rok2014

W wyniku wyborów samorządowych, Wójtem Gminy Policzna został wybrany mgr inż. Tomasz Adamiec.

rok2015
 • IX Spotkania z Piosenką Ludową;
 • Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla zespołu ludowego „Sobótka” z Czarnolasu;
 • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie.
rok2016
 • XXV Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe;
 • X Spotkania z Piosenką Ludową;
 • Obchody 60-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnolesie;
 • Otwarcie nowej siłowni w Policznie.
rok2017
 • Wspólne kolędowanie mieszkańców gminy Policzna z zespołem BRATHANKI; 
 • Rozstrzygnięto konkurs na logo Gminy Policzna;
 • Projekt OZE „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka –Letnisko i Kazanów” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM, plasując się na 1 miejscu w Województwie Mazowieckim. Całkowita wartość projektu wynosi 7 564 125,96 zł, wartość unijnego dofinansowania to 5  583 881,60  zł.
 • XXVI Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe;
 • Gala Finałowa Liderzy Regionu 2017 redakcji „Echa Dnia” – Gmina Policzna otrzymała nagrodę, w kategorii „Gmina przyjazna środowisku”;
 • Uroczystość 75-lecia powstania jednostki OSP Władysławów;
 • Nowe Centrum Rehabilitacji w Policznie;
 • Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie.
rok2018
 • Świetlicy Gminnej w Policznie rozegrano XVI Gminny Turniej w szachy oraz warcaby;
 • Dzień kobiet w gminie Policzna;
 • XXVII Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe;
 • GKS „GRYF” Policzna po raz pierwszy w historii awansował do elity Radomskiej Ligi Okręgowej „ CAMPEON”;
 • GKS Gryf Policzna pobił rekord Polski wygrywając 20 meczów z rzędu;
 • XII spotkania z piosenką ludową w Policznie;
 • Fundacja Pamiętamy o Ogrodach, zorganizowała w Czarnolesie „Piknik Literacki” w Parku Muzealnym Jana Kochanowskiego;
 • Wójtem Gminy Policzna zostaje ponownie  wybrany Tomasz Adamiec;
 • Dofinansowanie, w kwocie 300 tyś zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie” z budżetu Województwa Mazowieckiego.
rok2019

 

 • Dzień kobiet w gminie Policzna;
 • Wybory sołtysów i Rad sołeckich na terenie gminy Policzna;
 • XXVIII Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe;
 • I Czarnoleski Festiwal Sztuk „czerpiąc od źródeł”;
 • Zespół „Sobótka” z Czarnolasu w kategorii zespołów śpiewaczych został Laureatem XXV Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki;  
 • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Policznie odbyło sięXIII Spotkanie z Piosenką Ludową;
 • Gmina Policzna otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Regionu 2019 w kategorii „Kultura”;
 • Piknik literacki „ Psalmoteka” Czarnolas 2019;
 • Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo  dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Czarnolesie;
 • Jubileusz 100-lecia szkoły w Policznie.
rok2020
 • Powszechny Spis Rolny 2020;
 • XVIII gminny turniej tenisa stołowego;
 • XVIII gminny turniej rozgrywek w szachy i warcaby;
 • Dzień kobiet w gminie Policzna;
 • Pandemia COVID-19 –pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2;
 • II Czarnoleski Festiwal Sztuk;
 • Psalmoteka – Piknik Literacki w Czarnolesie;
 • Uroczystości, 100-lecia szkoły w Czarnolesie. 

 

rok2021
 • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021;
 • XXX Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe;
 • III Czarnoleski festiwal sztuk „sztuka wolności”;
 • Powołanie w Policznie Koła Gospodyń Wiejskich „Łączymy Pokolenia”;
 • Podpisano umowę z Panem Wicemarszałkiem Mazowsza Rafałem Rajkowskim na dofinansowanie w kwocie 785 459,40 zł zadania: „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli”;
 • W Zespole Placówek Oświatowych Policzna odbyło się XIV Spotkanie z Piosenką Ludową;
 • Gmina Policzna otrzymała statuetkę oraz tytuł Lidera Regionu 2021 w kategorii Bezpieczeństwo;
 • W Zawadzie Starej odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia powstania jednostki OSP;
 • Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Medalem Pamiątkowy PRO MASOVIA; 
 • Ponad 160.000 zł trafiło do Gminy Policzna w ramach programu ,,Cyfrowa Gmina” wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa;  
 • W Konkursie promującym akcję szczepień przeciw COVID-19 na terenie powiatu gmina Policzna zajęła I-sze miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 1.000.000 zł.
rok2022

 

 • Eliminacje gminne XXIII ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”;
 • Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świetlikowa Wola, Ługowa Wola oraz Czarnolas. Wartość podpisanej umowy to 5 965 500,00 zł brutto z czego 95% wartości inwestycji zostanie pokrytych ze środków uzyskanych w ramach I edycji programu Polski Ład;
 • W ramach programu inwestycji strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” gmina Policzna otrzymała ponad 2 miliony złotych na przebudowę dróg gminnych;
 • IV Czarnoleski Festiwal Sztuk „Odwieczne pieśni”;
 • Rajd rowerowy z Radomia do Czarnolasu;
 • XXXI Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe;
 • XV edycja Spotkania z piosenką ludową w Gminie Policzna;
 • Owocogranie – piknik rodzinny na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie;
 • Obchody 80-lecia powstania ochotniczej straży pożarnej we Władysławowie;
 • Kolędowanie w Gminie Policzna.