Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Pobierz: Uchwała w sprawie wymagań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


UCHWAŁA Nr XXXVII/181/2013 RADY GMINY POLICZNA z dnia 2 grudnia 2013 r.w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz: Uchwała Nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Policzna


Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pobierz: Uchwała Nr XXX/165/2013 Rady Gminy Policzna