Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Ulotka informacyjna Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV

 

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

                                    XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu                    

            BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Czytaj więcej

Zaproszenie

Wójt Gminy Policzna wraz z firmą Eko Impuls Sp. z o.o. pragnie zaprosić

Czytaj więcej

„Małżeństwo, to wybór drogi miłości i wierności wyborowi…”

 

 

 

 

 

 

Małżeństwo, to wybór drogi miłości i wierności wyborowi…”

Obyczajem w naszej gminie jest to, że okazujemy pamięć i wyrażamy szacunek dla małżeństw z najdłuższym stażem, poprzez uroczyste wręczenie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej. W tym roku uroczystość taka miała miejsce 20 stycznia 2016 roku.

Czytaj więcej

Bezpłatne porady prawne

1                                                                                                                                                2

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM

Czytaj więcej

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”.

Czytaj więcej

XIV GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

ŚWIETLICA GMINNA wraz ze współorganizatorami ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W POLICZNIE I ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE

ORGANIZUJĄ

XIV GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Czytaj więcej

XIV GMINNY TURNIEJ ROZGRYWEK W SZACHY I WARCABY DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY POLICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

ŚWIETLICA GMINNA  W POLICZNIE  wraz z współorganizatorami  ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POLICZNIE I  ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE  ORGANIZUJĄ

Czytaj więcej

Proboszcz Parafii p.w. Św. Stefana w Policznie i Wójt Gminy Policzna serdecznie zapraszają na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU „ELENI”

Proboszcz Parafii p.w. Św. Stefana w Policznie i Wójt Gminy Policzna serdecznie zapraszają na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU „ELENI”

Czytaj więcej

Informacja o zmianie godzin otwarcia siłowni

 

Czytaj więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA

WÓJT GMINY POLICZNA

Na podstawie art. 11, ust. 1 pkt. 1, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) )

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

JASEŁKA W ZPO POLICZNA

 


Czytaj więcej

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna w 2016 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                      Policzna, dn. 04.01.2016r.

                                                                                                                                       INFORMACJA

Urząd Gminy Policzna informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:
„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna w 2016 roku”

Czytaj więcej

Życzenia dla Mieszkańców Gminy Policzna

Bez tytułu

Bez tytułu1

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY POLICZNA W ROKU 2016.

Kategorie