Zaopatrzenie w wodę całej gminy jest możliwe dzięki 2 Stacjom Uzdatniania Wody w Policznie i Czarnolesie. Długość sieci wodociągowej – 133,00 km.

  • SUW Policzna tel. 609 010 143: Paweł Rodakowski
  • SUW Czarnolas tel. 690 065 255: Kamil Maciejczyk