• Liczba jednostek OSP – 5 w tym 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 • Zarejestrowanych w KRS – 5, mających NIP – 5 , REGON – 5, konto bankowe – 5.
 • Liczba członków ogółem 122 w tym: zwyczajnych – 93, wspierających – 8, honorowych – 21.
 • Liczba członków mogących brać udział w akcjach ratunkowych: 49 osób

 

Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP:

 •                          Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP Oddział w Policznie

   

   

  1.Prezes – Tadeusz Głowacki

  2.Wiceprezes – Diana Bartosiewicz

  3.Wiceprezes – Czesław Gajda

  4.Komendant Gminny – Adam Kałdonek

  5.Sekretarz -Andrzej Wieczorek

  6.Skarbnik – Dawid Jędra

  7.Członek Prezydium – Beata Cegiełko

  8.Członek – Eugeniusz Gryka

  9.Krzysztof Strzelecki -członek

  10.Łukasz Zielony -członek

  11.Roman Klimowicz -członek

  12.ks.Janusz Krupa -członek

   

 

 

 

 

Jednostka OSP Policzna powstała w 1923r. Jest włączona do KSRG od 1995r.
Liczba członków 42 w tym 32 zwyczajnych, 10 honorowych.


Zarząd:

 • Prezes OSP – Krzysztof Strzelecki ,
 • V-ce Prezes Naczelnik –Piotr Suliga,
 • Sekretarz – Kamil Gregorczyk,
 • Skarbnik –Bogusław Kuciara,
 • Z-ca naczelnika, Gospodarz – Kamil Stępień
 • Kronikarz – Jacek Sałek
 • Członek – Adam Kałdonek

Posiada 3 samochody:

 • Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Volkswagen Caravelle (2010r),
 • Średni samochód ratowniczo – gaśniczy STAR L-70 (2004r)
 • Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy SCANIA P410 

 

Członkowie honorowi w OSP Policzna

 • 1.Gajda Edward
 • 2.Wasiak Kazimierz
 • 3.Życki Józef
 • 4.Głowacki Tadeusz
 • 5.Pawliński Zenon
 • 6.Krawiec Łukasz

 

Członkowie zwyczajni w OSP Policzna

 

 • 1.Olejarz Józef
 • 2.Wieczorek Andrzej
 • 3.Mazur Piotr
 • 4.Sałek Karol
 • 5.Guzierowicz Mateusz
 • 6.Kałdonek Adam
 • 7.Kałdonek Piotr
 • 8.Muniak Mateusz

Jednostka OSP Czarnolas powstała w 1956r. Jest włączona do KSRG od 1995r liczba członków – 17.


Zarząd:

 • Prezes –Łukasz Zielony,
 • Naczelnik – Diana Bartosiewicz,
 • Zastępca Naczelnika – Piotr Baran,
 • Skarbnik –Sławomir Karsznia,
 • Sekretarz – Michał Wydra,
 • Kronikarz – Zbigniew Wołyński

Posiada 1 samochód ratowniczo – gaśnicze:

 • Średni samochód ratowniczo – gaśniczy VOLVO FL rok prod. 2019

Jednostka OSP Gródek powstała w 1966r. Liczba członków – 16.


Zarząd:

 • Prezes – Eugeniusz Józef Gryka,
 • Naczelnik – Piotr Słyk,
 • Sekretarz – Łukasz Seredyn,
 • Skarbnik – Janusz Seredyn
 • Gospodarz – Janusz Konder
 • Członek – Artur Molenda

Jednostka OSP Władysławów powstała w 1942r. Liczba członków – 25 w tym wspierających l, honorowych 9.


Zarząd:

 • Prezes –Beata Iwona Cegiełko,
 • Naczelnik – Daniel Brzuzek,
 • Sekretarz – Katarzyna Miękus,
 • Skarbnik – Artur Król,
 • Gospodarz – Roman Klimowicz
 • Kronikarz – Tomasz Król
 • P.kom.rew. – Wojciech Stępień
 • Czł.kom.rew. – Łukasz Wojas
 • Członek OSP – Roman Klimowicz
 • Członek OSP – Adrian Klimowicz
 • Członek OSP – Paweł Król
 • Członek OSP – Dawid Stępień
 • Członek OSP – Adrian Stępień
 • Członek OSP – Marcin Byzdra
 • Członek OSP – Mateusz Cegiełko
 • Członek OSP – Krzysztof Warchoł
 • Członek OSP – Paulina Klimowicz
 • Członek OSP – Martyna Szafrańska
 • Członek OSP – Sylwia Szafrańska
 • Członek OSP – Marcin Stępień
 • Członek Honorowy OSP – Eugeniusz Gugała
 • Członek Honorowy OSP – Bogdan Klimowicz
 • Członek Honorowy OSP – Jan Klimowicz
 • Członek Honorowy OSP – Janusz Kolak
 • Członek Honorowy OSP – Sławomir Krześniak
 • Członek Honorowy OSP – Jan Rywacki

Posiada średni samochód ratowniczo – gaśniczy STAR 266 rok prok 1994

 

strona internetowa jednostki: http://www.ospwladyslawow1942.pl

Jednostka OSP Zawada Stara powstała w 1930roku. Liczba członków – 18 w tym 16 zwyczajnych, 2 honorowych.


Zarząd:

 • Prezes – Czesław Gajda,
 • Naczelnik – Ryszard Ociesa,
 • Sekretarz – Mariusz Wieczorek,
 • Skarbnik – Sławomir Podsiadły,
 • Gospodarz – Henryk Pawlonka

Nie posiada samochodu bojowego jedynie węże dla podpięcia przy hydrancie ppoż.