Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

XIV GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

ŚWIETLICA GMINNA wraz ze współorganizatorami ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W POLICZNIE I ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE

ORGANIZUJĄ

XIV GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Czytaj więcej

XIV GMINNY TURNIEJ ROZGRYWEK W SZACHY I WARCABY DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY POLICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

ŚWIETLICA GMINNA  W POLICZNIE  wraz z współorganizatorami  ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POLICZNIE I  ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE  ORGANIZUJĄ

Czytaj więcej

Proboszcz Parafii p.w. Św. Stefana w Policznie i Wójt Gminy Policzna serdecznie zapraszają na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU „ELENI”

Proboszcz Parafii p.w. Św. Stefana w Policznie i Wójt Gminy Policzna serdecznie zapraszają na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU „ELENI”

Czytaj więcej

Informacja o zmianie godzin otwarcia siłowni

 

Czytaj więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA

WÓJT GMINY POLICZNA

Na podstawie art. 11, ust. 1 pkt. 1, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) )

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

JASEŁKA W ZPO POLICZNA

 


Czytaj więcej

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna w 2016 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                      Policzna, dn. 04.01.2016r.

                                                                                                                                       INFORMACJA

Urząd Gminy Policzna informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:
„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna w 2016 roku”

Czytaj więcej

Życzenia dla Mieszkańców Gminy Policzna

Bez tytułu

Bez tytułu1

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY POLICZNA W ROKU 2016.
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Policzna

Dnia 30 grudnia 2015 r. /środa/godz. 12.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

Czytaj więcej

Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu

Zwoleń dnia 09.12.2015r.

 

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

Czytaj więcej

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZBIÓRKI POPIOŁU PALENISKOWEGO I ŻUŻLU POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZBIÓRKI POPIOŁU PALENISKOWEGO I ŻUŻLU POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży paliw płynnych i gazu Przedmiot zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży paliw płynnych i gazu Przedmiot zamówienia

Czytaj więcej

Kategorie