Zawiadomienie

Dnia 30 września 2015 r. /środa/ godz. 09.00 w Urzędzie Gminy w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  4. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad.