I N F O R M A C J A   

 

 Urząd Gminy w Policznie informuje, że „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 200.000,00zł”.