O G Ł O S Z E N I E

ŚWIETLICA GMINNA wraz ze współorganizatorami ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W POLICZNIE I ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CZARNOLESIE

ORGANIZUJĄ

XIV GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

     – DLA UCZNIÓW GMINY POLICZNA – 12 lutego 2016 r

                              /PIĄTEK – GODZ. 9.00 ZPO w Policznie/

– DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLICZNA –13 lutego 2016 r.

                             /SOBOTA – GODZ.9.00 ZPO w Policznie/

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 30 stycznia 2016 r .w Świetlicy Gminnej tel./48/ 6770048 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 20.00 , w ZPO Policzna tel./48/ 6770442, ZSzP w Czarnolesie w godz. od 8.00-13.00 , oraz przez nauczycieli wychowania fizycznego w poszczególnych placówkach i dostarczeniu list do organizatora.