Gmina Policzna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to strategiczny dokument, umożliwiający ubieganie się o zewnętrzne dofinansowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Policzna. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Policzna.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Policzna jest firma
PHIN Inwestycje Sp. z o.o. 93-121 Łódź, Częstochowska 63, +48 42 6611199 www.phin.pl/inwestycje/

     W ramach pracy nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Policzna” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja budynków na terenie jednostki. W lutym/marcu ankieterzy będą zbierać informacje niezbędne do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ankietę można również wypełnić elektronicznie, poniżej znajduje się link do ankiety:

skierowanej do gospodarstw domowych:

Ankieta 1

oraz skierowanej do przedsiębiorstw:

Ankieta 2