Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Zarządzenie Nr 0050.64.2024 Wójta Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2024r.

Zarządzenie Nr 0050.64.2024 Wójta Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zawada Nowa.

 

Na podstawie § 16  Statutu Sołectwa Zawada Nowa przyjętego uchwałą Nr V/55/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz.   z 2015, poz. 2308 z późn. zm.) Wójt Gminy Policzna zarządza, co następuje:

 

  • 1

Zwołuję zebranie wiejskie – wyborcze w dniu 29 czerwca 2024r. w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15.

Ustalam miejsce zebrania w miejscowości  Zawada Nowa (dom sołtysa).

 

  • 2

Obsługę techniczno-organizacyjną zebrania prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Marzena Gwozdowska, Robert Strzelecki.

 

  • 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, w urzędzie gminy i na stronie internetowej Gminy. 

 

  • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2024r.

Czytaj więcej

Wójt gminy Policzna otrzymał jednogłośne absolutorium

Czytaj więcej

Kino plenerowe w Policznie – magiczny wieczór pod gwiazdami

Czytaj więcej

Uczczono pamięć o pomordowanych mieszkańcach gminy Policzna

Czytaj więcej

Rodzinna niedziela w Policznie – piękny festyn z wieloma atrakcjami

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

WÓJT GMINY POLICZNA ZAPRASZA NA XXXIII CZARNOLESKIE SPOTKANIA SOBÓTKOWE

Czytaj więcej

Święto tradycji i smaków – „Wiosenne Biesiadowanie” w Świetlikowej Woli

Czytaj więcej

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Policzna za 2023 rok

Czytaj więcej

Czarnoleski Bieg w ramach „XXXIII Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych”

Czytaj więcej

UWAGA – WERYFIKACJA ILOŚCI OSÓB PODANYCH W DEKLARACJACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Czytaj więcej

Szkolenie uprawniające o uboju zwierząt

Czytaj więcej

Gmina Policzna zyska nowoczesne oświetlenie LED – jest dofinansowanie i wykonawca zadania

Czytaj więcej

Wójt gminy Policzna spotkał się z ósmoklasistami

Czytaj więcej

Kategorie