Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

25 września na boisku Zespołu Placówek Oświatowych Policzna odbyły się Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze, które sprawdziły przygotowanie strażaków w ćwiczeniach bojowych oraz w sztafecie pożarniczej z przeszkodami.

W zawodach udział wzięło 6 drużyn męskich, 1 żeńska, 3 młodzieżowe i 3 dziecięce.

Wśród męskich drużyn najlepsza okazała się drużyna z Mszadli Nowej z Gminy Przyłęk, w młodzieżowych – najlepsi byli strażacy z OSP Tynica z Gminy Tczów, a w dziecięcych – OSP Zielonka Nowa Gmina Zwoleń. Swoje umiejętności zaprezentowała również drużyna żeńska z Władysławowa -Gmina Policzna

Strażacy wykazali się wspaniałymi umiejętnościami i wysokim poziomem wyszkolenia.
Za zdobyte miejsca otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach.  

 

 

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu
Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

 

 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r.

 

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2023 rok?

Projekt został:

 • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;
 • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych
  w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,
  Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

 

 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu  
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679, mail: dialog@mazovia.pl.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 27 września 2022r./wtorek/godz.09:00 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Sprawy różne, informacje, komentarze.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Paweł Jędra

 

 

 

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl

 

 

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GARNATKA-LETNISKO

202209261035

Owocogranie – piknik rodzinny

Czytaj więcej

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Zawody sportowo-pożarnicze

18 września 2022 r. na boisku Przy Zespole Placówek Oświatowych Policzna odbyły się kolejne gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Policzna oraz Gminy Zwoleń Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, zawody przyciągnęły wielu widzów i zawodników –  była zacięta rywalizacja i dużo emocji.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Gmina Policzna:
Grupa „A”:

 1. OSP Policzna
 2. OSP Władysławów
 3. OSP Czarnolas
 4. OSP Gródek

Grupa „C” (drużyny kobiece)

 1. OSP Władysławów

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

 1. OSP Władysławów

Dziecięce Drużyny Pożarnicze

 1. OSP Czarnolas

Gmina Zwoleń:

 1. OSP Jasieniec Sol.
 2. OSP Zwoleń
 3. OSP Zielonka Nowa
 4. OSP Jedlanka
 5. OSP Sycyna

Dziecięce Drużyny Pożarnicze

 1. OSP Zielonka Nowa

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia aerobiku dla mieszkańców Gminy Policzna.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia aerobiku (2)

ZAPISY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Podobnie jak w latach poprzednich, Wójt Gminy Policzna zaprasza uczniów klas 0-8
do zapisu na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe będą się odbywać od października 2022 r. w stałych porach,
co tydzień na świetlicy gminnej, w wymiarze 45 minut. Harmonogram zajęć zostanie ustalony i podany na stronie Urzędu Gminy po zebraniu deklaracji uczestnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach dodatkowych, proszone
są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa u wychowawców klas do 30.09.2022 r.

Zapisy w ciągu roku szkolnego na zajęcia, także będą możliwe u osoby prowadzącej zajęcia na świetlicy gminnej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna – sprzedaż nieruchomości

Czytaj więcej

I N F O R M A C J A GOPS w Policznie

Czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czytaj więcej

Zaproszamy na zawody sportowo-pożarnicze

 

Zaproszamy na zawody sportowo -pożarnicze ,które odbędą się w dniu 18 września 2022r (niedziela) od godz. 9.00 na boisku Zespołu Placówek Oświatowych w Policznie.

W zawodach wezmą udział drużyny z Miasta i Gminy Zwoleń oraz z gminy Policzna.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy.

Rozklad Jazdy na trasie Policzna – Puławy

rozklad (1)

Dożynki parafialne w kościele pw św. Stefana w Policznie

Czytaj więcej

Kategorie