Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Terminy nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego

Czytaj więcej

Informacja w sprawie dystrybucji jodku potasu

Czytaj więcej

Obchody 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie

Czytaj więcej

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

Czytaj więcej

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

 

 

Czytaj więcej

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

Czytaj więcej

Owocogranie – piknik rodzinny

Czytaj więcej

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Zawody sportowo-pożarnicze

Czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia aerobiku dla mieszkańców Gminy Policzna.

Czytaj więcej

ZAPISY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna – sprzedaż nieruchomości

Czytaj więcej

I N F O R M A C J A GOPS w Policznie

Czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czytaj więcej

Kategorie