Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Zaproszenie na kiermasz bożonarodzeniowy w Gniewoszowie

Czytaj więcej

MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO

Czytaj więcej

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w dniu 01.12.2021 r.

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Czytaj więcej

Cyfrowa Gmina – kolejne dofinansowanie dla Gminy Policzna

Czytaj więcej

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Czytaj więcej

Uwaga na przynęty przeciwko wściekliźnie

Czytaj więcej

Zaszczep pupila to tylko chwila

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w zakresie przyjęcia: „Wieloletniego programu współpracy gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2022 – 2027”.

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji

Czytaj więcej

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

Czytaj więcej

Przerwa w pracy USC

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Policzna z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej w Sołectwie Florianów, Kolonia Chechelska.

Czytaj więcej

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO I ROZWÓJ” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na spotkanie informacyjne

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Czytaj więcej

Kategorie