Angielski czas start!

 

 

 

Wójt Gminy Policzna zaprasza na nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego od 10 października 2022 r. według następującego rozkładu grup i godzin:

 

każdy poniedziałek:

Grupa kl. 0 – 1 godz.      15.10 – 16.00

Grupa kl. 2 – 3 godz.      16.05 – 16.55

Grupa kl. 4-5- 6 godz.   17.00 ­- 17.50

Grupa kl. 8    godz.         17.55 – 18.45

 

Zajęcia w wymiarze 50 minut raz w tygodniu.

Uczniowie będą mieli dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowywanych na każde zajęcia.

Grupy są otwarte, istnieje możliwość dopisania się do nich w dowolnym momencie roku szkolnego.

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach dla nowych osób będą dostępne na świetlicy u osoby prowadzącej je, a także w szkole u wychowawców klas.

Wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć będą podawane do wiadomości na stronie Urzędu Gminy Policzna.