Zawiadomienie

 

Dnia 23 października 2015 r. /piatek/godz. 09.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Policzna, w Urzędzie Gminy Policzna (sala narad).

Porządek posiedzenia:

1.Analiza uchwał.

2. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2016r.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Policzna w roku szkolnym 2014/2015 i o wynikach sprawdzianów.

   4.Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Marian Cieślik

Przewodniczący Komisji Budżetowej

i Spraw Społecznych

/-/ Grzegorz Orłowski