Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Czytaj więcej

INFORMACJA

Czytaj więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

Czytaj więcej

Harmonogram zajęć z języka angielskiego

Czytaj więcej

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy w roku 2019

Czytaj więcej

Wnioski azbest 2019

Czytaj więcej

Zawiadomienie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy siłowni

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej

Informacja o wydawaniu żywności

Czytaj więcej

Mobilny Punkt Informacyjny

Czytaj więcej

Zawiadomienie

Czytaj więcej

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych”

Urząd Gminy w Policznie informuje, że w dniu 15 listopada 2018r . o godz.11.00 w budynku Urzędu Gminy Policzna, odbyło się przekazanie zakupionego sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Policzna, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 99% kosztów zadania oraz w wysokości 1% finansowany przez Urząd Gminy w Policznie.

W przekazaniu sprzętu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych, Prezesi jednostek OSP w osobach:

po. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu st. bryg. mgr inż. Krzysztof Żyliński, Sekretarz Gminy – mgr inż. Teresa Marszałek, Komendant Gminny ZOSP RP w Policznie bryg. w st. spocz. Adam Kałdonek, Prezes OSP Czarnolas – druh Zbigniew Roman Wołyński, Prezes OSP Gródek – druh Eugeniusz Gryka, Z-ca Naczelnika OSP Policzna -druh Roman Byzdra, Inspektor d.s straży pożarnych – Andrzej Wieczorek.

Przekazano sprzęt dla następujących jednostek OSP z terenu naszej gminy tj.

OSP Czarnolas – zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera -1szt, detektor wielogazowy lub jednogazowy (min. Tlen ,CO,LEL) -1szt. detektor napięcia -1szt, węże hydrauliczne o długości min.5m -1kpl, sprzęt oznakowania terenu akcji – 1kpl, piła ratownicza do szyb klejonych – 1szt, nóż do pasów bezpieczeństwa – 1szt.

OSP Policzna – pilarka do drewna STIHL MS 311 -1 szt, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera -1 kpl., detektor wielogazowy lub jednogazowy (min. Tlen CO LEL)- 1szt.,detektor napięcia -1szt.

OSP Gródek – pilarka do drewna STIHL MS 311- 1szt, latarka akumulatorowa – 2szt.

Ogółem koszt zadania 24 316,00zł (brutto)

Dofinansowanie 24 072,84zł ( brutto) (99%)

Wkład własny 243,16zł (brutto) 1%

Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

 

Czytaj więcej

PIERWSZE URODZINY CENTRUM REHABILITACJI

Czytaj więcej

Próba syren

Czytaj więcej

Kategorie