KOLEJNE DOFINANSOWANIA DLA GMINY POLICZNA!!!

Drodzy mieszkańcy!!!

Miło nam zakomunikować że nasz Wójt Tomasz Adamiec wraz ze Skarbnik Gminy Anną Pawelec  25 czerwca 2021 r. podpisali kolejne umowy na dofinansowanie dla naszej gminy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

  • Dotacja na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku wynosić będzie 25 000,00 zł. Inwestycja polegać będzie na ociepleniu budynku strażnicy.
  • Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie wynosić będzie 19 972,00 zł i będzie przeznaczona na bieżące wydatki jednostki, w szczególności na zakup wyposażenia w postaci: 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, latarek wodnych, rozdzielacza kulowego, kombinezonu na pszczoły, 10 szt. Węży tłoczonych W-42, 9 szt. Węży tłoczonych W-75, 6 szt. Węży tłoczonych W-25.
  • Dotacja z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 90 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka”.
  • Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”:

– po 10 000,00 zł dla sołectw Andrzejówka, Aleksandrówka, Antoniówka/Franków, Wojciechówka/Annów, Teodorów/Helenów na modernizację oświetlenia ulicznego.