11 marca w całym kraju obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji, podczas sesji Rady Gminy Policzna, która odbyła się 10 marca w miejscowej świetlicy, wójt Tomasz Adamiec podziękował przedstawicielom sołectw za ich pracę dla lokalnych społeczności. Padło wiele ciepłych słów, wręczono też drobne upominki.

Sołtysi pełnią niezwykle ważną funkcję w szczeblach każdego samorządu. Reprezentują interesy mieszkańców i są pośrednikami pomiędzy wsią, a gminą i powiatem. Jako liderzy swoich małych społeczności mają realny wpływ na ich rozwój. W gminie Policzna znajduje się 27 sołectw. Na ich czele stoi siedemnaście pań i dziesięciu panów.

Podziękowania i życzenia

O  bardzo ważnej pracy sołtysów w strukturze samorządowej pamiętano w gminie Policzna, gdzie podziękowano im za ich zaangażowanie. Przedstawiciele tutejszego samorządu spotkali się z sołtysami 10 marca, podczas sesji Rady Gminy. – Jutro mamy wspaniałe święto, święto naszych pań sołtysek i panów sołtysów. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu swoim, jak i pracowników Urzędu Gminy Policzna. Życzę państwu dużo zdrowia, spełnienia marzeń, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz akceptacji i poparcia mieszkańców waszych sołectw. Pamiętajcie, że jesteście bardzo ważnym ogniwem samorządu, wspólnie tworzymy przyszłość dla następnych pokoleń gminy Policzna. Panie i panowie sołtysi, wszystkiego najlepszego – powiedział wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec.

Drobne upominki i powitanie nowej sołtys

Po złożeniu życzeń włodarz gminy Tomasz Adamiec wręczył każdemu z przedstawicieli sołectw drobne upominki i osobiście gratulował zaangażowania w życie ich małych społeczności. Powitał też nową sołtys sołectwa Wygoda-Kuszlów i podziękował dotychczasowemu sołtysowi, który z przyczyn osobistych musiał zrezygnować ze sprawowania tej funkcji. – Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować dotychczasowemu sołtysowi Tadeuszowi Baranowi za rzetelną i wieloletnią współpracę z samorządem gminy Policzna oraz za pracę na rzecz mieszkańców swojego sołectwa. Witam również nową sołtys, panią Dianę Bartosiewicz i życzę wszelkiej pomyślności w działaniu dla sołectwa Wygoda-Kuszlów – mówił wójt Tomasz Adamiec.

Na zakończenie damska część przedstawicieli sołtysów złożyła życzenia obecnym podczas spotkania panom z okazji Dnia Mężczyzny. Panie wręczyły im też słodkie podarunki.