Pismo Wojewody Mazowieckiego do Jednostek Samorządu Terytorialnego ws. ASF
apel ASF materiał informacyjny