Policzna, dn. 9.11.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.     
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213 z późn. zm.) Wójt Gminy Policzna podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni, począwszy od dnia 9 listopada 2023r., informację o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminny położonej
w miejscowości Siedlce.

 

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Siedlce oznaczonej nr działki 32 obręb 0096
    o   0,4207 ha ustalony na dzień 9 listopada 2023r. – zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

                   Wójt Gminy Policzna

/-/ Tomasz Adamiec