Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniach:

04 – 05.10.2017 r. ( środa, czwartek )

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie w godz. od 8.00 do 14.30 będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego ” Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 „.