Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r., można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast od 1 sierpnia 2020r. ww. świadczenia można również składać w wersji papierowej.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2020 osoby pobierające świadczenie 500+ nie muszą składać kolejnego wniosku, gdyż obecny okres świadczeniowy kończy się dopiero 31 maja 2021r. Wnioski o dalsze przyznawanie świadczenia należy składać od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.