Zawiadomienie

Dnia 27 listopada 2015 r. /piatek/godz. 09.00 w Urzędzie Gminy w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje, wolne wnioski i pytania.

  4. Podjęcie uchwał.

  5. Odpowiedzi na interpelacje.

  6. Zamknięcie obrad.