W dniu 05 marca 2019 r. w Świetlicy Gminnej w Policznie odbyły się
eliminacje gminne XXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
Młodzież na turnieju przywitała Sekretarz Gminy Pani Teresa Marszałek.
Komisja w n/w składzie dokonała oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:
1.mł.bryg. Mariusz Grudziński -przewodniczący
2.dh.Adam Kałdonek – sekretarz
3.dh.Andrzej Wieczorek – członek
W turnieju wzięło udział ogółem 14 uczniów.
W wyniku przeprowadzonej oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych
w poszczególnych grupach klasyfikacja przedstawiała się następująco:

W grupie wiekowej szkoły podstawowe:
I miejsce zajęła – Lucja Balcerek –ZSzP Czarnolas.

II miejsce Mikołaj Gregorczyk – ZPO Policzna
III miejsce Jakub Toporek –ZPO Policzna

W grupie wiekowej –gimnazja:
I miejsce zajęła Michał Krekora – ZPO Policzna

II miejsce Małgorzata Cygan– ZSzP Czarnolas
III miejsce Magdalena Kowalczyk –ZSzP Czarnolas
Osoby które zajęły I miejsca w swoich grupach wiekowych będą reprezentowały
Gminę Policzna w eliminacjach powiatowych w Zwoleniu.
Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju ufundował
Wójt Gminy Pan Tomasz Adamiec.