Urząd Gminy w Policznie informuje, iż od dnia 8 maja 2020r. wznawia działalność Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.