SZANOWNI PAŃSTWO

 

W związku z wystąpieniem w dniu 21 czerwca 2019 r., w niektórych miejscowościach Gminy Policzna gradobicia informuję poszkodowanych producentów o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do dnia 03 lipca 2019 roku do tutejszego Urzędu Gminy pok. Nr 16.

Do wniosku producent rolny dołącza:

– kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego

– kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

 

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl lub                              w Urzędzie Gminy Policzna  pok. Nr 16.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec