W dniu 8 września 2019 roku w Ciechanowie odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego 2019. Powiat Zwoleński reprezentował Zespół Ludowy „Sobótka” z Czarnolasu oraz delegacja Sołectwa Mostki. Zespół ” Sobótka” został wyróżniony, otrzymał pamiątkowy puchar i nagrodę w kwocie 400zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wieniec wykonany przez mieszkańców Mostek został uznany za najładniejszy na Mazowszu, i za zajęcie I miejsca otrzymał nagrodę wysokości 1800zł.