Z radością informujemy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Policznie  odbyły się warsztaty dla dzieci  w ramach  projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim” realizowanym przez Fundację VCC w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Biblioteka dzięki przystąpieniu do w/w projektu otrzymała pięć nieodpłatnych laptopów z oprogramowaniem o wartości 19110,23 zł.
Poprzez zapewnienie laptopów z systemem operacyjnym umożliwiającym korzystanie z oprogramowania wykorzystywanego w toku szkolenia, z wersją elektroniczną materiałów dydaktycznych, zapewnienie pomocy dydaktycznych oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego dla pracowników GBP również po zakończeniu zajęć, zostanie utrzymana trwałość projektu i zostanie osiągnięty zaplanowany efekt realizacji projektu – trwała zmiana w zakresie aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.
Celem projektu  było podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym e-usług publicznych u dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.  Wspólnie z chętnymi dziećmi tworzyliśmy prezentacje na  programach ” Photoshop CC”, ” Creative Cloud”. „Canva”. Uczyliśmy, praktykowaliśmy oraz rozmawialiśmy jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Zajęcia  w godzinach popołudniowych dbywały się w miłej atmosferze, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Po skończonych warsztatach  uczestnicy otrzymali dyplomy i małe upominki.|