POWIAT ZWOLEŃSKI

I N F O R M A C J A

FUNKCJONOWANIE OD DNIA 13 lipca 2020 ROKU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

Od dnia 13 lipca 2020 roku Starosta Zwoleński podjął decyzje o zakończeniu zdalnego

udzielania porad. Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego znajdujące się na terenie powiatu zwoleńskiego wracają do

konwencjonalnej pracy tj. w trybie stacjonarnym.

Osoby chcące skorzystać z porady prawnej będą obsługiwane według ustalonych zasad, które

przewidują obowiązek korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do

budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, a także przewidują, iż liczba interesantów

przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna

osoba. Każda osoba powinna przestrzegać dodatkowych obostrzeń wprowadzonych przez

poszczególne Urzędy Gmin.

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym

punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

HARMONOGRAM NA 2020 rok

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę Zwoleńskiego.

Numer telefonu 48-677-96-23

Urząd Gminy

w Przyłęku PONIEDZIAŁEK w godzinach od 9.00 do 13.00

Pokój nr 18

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

Urząd Gminy

w Kazanowie WTOREK w godzinach od 8.30 do 12.30

Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

Urząd Gminy

w Tczowie ŚRODA w godzinach od 8.00 do 12.00

Pokój nr 21

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

Urząd Gminy

w Policznie CZWARTEK w godzinach od 7.30 do 11.30

Pokój nr 2a

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

ZWOLEŃ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 78

PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00

Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

ZWOLEŃ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kochanowskiego 1

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu ul. Legionów 10.

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad udzielać będzie adwokat.

WTOREK – PIĄTEK w godz. od 11:30- 15.30

Dyżur przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

PONIEDZIAŁEK w godz. od 12:00 do 16:00

Pokój nr 15

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.