Zakończyło się 8-dniowe święto Sztuk: Muzyki, Poezji i Malarstwa w Czarnolesie. Koncert spotkał się z bardzo życzliwym odbiorem publiczności, przyniósł też wiele wzruszeń, a organizatorom refleksję jak bardzo kontakt z taką sztuką jest potrzebny społeczności. Zarówno uczestnicy Mistrzowskich Warsztatów Pianistycznych jak i sami organizatorzy (z Fundacji Rzeka EN – Edward Wolanin oraz Natalia Wolanin) mogli poprzez muzykę podziękować za wszystkie dni spędzone w Czarnolesie, Mieścisku oraz Gródku. Organizatorzy zastrzegli, że widząc tak ciepłe przyjęcie Festiwalu oraz Warsztatów przez publiczność zobowiązują się do cyklicznego kontynuowania tej idei.

 

Organizatorami Czarnoleskiego Festiwalu Sztuk są: Fundacja Rzeka EN, Gmina Policzna, Muzeum Jana Kochanowskiego Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Parafia pw. Świętej Trójcy w Gródku. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego projektu artystycznego Partnerom: Enea – spółka Wytwarzanie, Piekarni w Czarnolesie, Lasom Państwowym oraz naszym Sponsorom: Firmie Folrud – Młyn Nowakowski oraz Firmie Kraft.