Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Nauczyciele,

Szanowni Pracownicy Obsługi Szkoły,

Drodzy Uczniowie,

 

            Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i uczniów. Dzisiejsza edukacja jest dobrem wspólnym a proces kształcenia i wychowania zadaniem trudnym i wymagającym. To wyjątkowe święto przypomina o szczególnym posłannictwie nauczycieli, których działania pomagają dzieciom i młodzieży szkolnej odkrywać i rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania oraz znajdować motywację do zmagania się ze swoimi słabościami. Pokazuje też, że aby to realizować potrzebne są bezpieczne i godziwe warunki, które starają się zapewnić pozostali pracownicy Szkoły. 

Co roku podziwiam rolę i misję pedagogów w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia mając świadomość, że efekty pracy nauczyciela widoczne są dopiero po latach.

Dzisiaj bardzo gorąco Wam dziękuję za każdy trudny dzień, za godziny spędzone na przygotowaniu lekcji, za dobroć i cierpliwość jaką okazujecie swoim uczniom. Dziękuję za wykazywany profesjonalizm i rzetelność w realizacji powierzonych zadań. Dziękuję za wytężoną pracę i troskę o uczniów, za trwanie na straży jakości polskiej edukacji pomimo wielu przeciwności i wyzwań, którym zawsze staracie się sprostać.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz radości i wytrwałości w pokonywaniu trudności dnia codziennego.

 

Z wyrazami wielkiego szacunku

Wasz Wójt