PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ :

TERMIN:

OD 01.08.2018 r.
DO 31.08.2018 r.

Pokój nr 2 w Urzędzie Gminy w Policznie

Faktury zakupu oleju napędowego
od dnia 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.