W związku z kontynuacją  nauczania zdalnego, zawieszone zostają dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klas IV-VIII od dnia 27.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.

Zajęcia dla grup 0-III będą kontynuowane po feriach zimowych tj. 16 lutego według dotychczasowego harmonogramu. Informacja o ewentualnych zmianach dla tych grup będzie dostępna na stronie Urzędu Gminy.