Zarządzenie Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Policzna z dnia 6 listopada 2023 roku (dodatkowy dzień wolny)