Zarząd Gminny ZOSP RP w Policznie podaje poniżej harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy w roku 2017.

 

 

Lp.  Nazwa jednostki          miejsce zebrania          data, godzina           ,odpowiedzialny za przygot.

  1. OSP Władysławów      remiza  OSP             04.02.2017 g.15.30    Beata Cegiełko
  2. OSP Czarnola               remiza  OSP             04.02.2017 g.17.00     Zbigniew  Wołyński
  3. OSP Zawada                Stara remiza  OSP    05.02.2017 g.15.00     Czesław Gajda
  4. OSP Gródek                  remiza  OSP             05.02.2017 g.16.30     Eugeniusz Gryka
  5. OSP Policzna               świetlica gminna      05.02.2017 g.18.00     Tadeusz Głowacki