Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Radom

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zwoleniu we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii

zapraszają rolników na szkolenie nt.

Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami ( ASF) w dniu 20.11.2019 r. godz. 10:00

Urząd Miejski w Zwoleniu

Sala konferencyjna

Aleksandra Bednarz

MODR Oddział Radom

PZDR w Zwoleniu