Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plakat „Bezpieczeństwo w sieci Internet”, promujący bezpieczeństwo w sieci Internet.

Głównym  celem  konkursu  jest  popularyzacja  bezpieczeństwa dzieci  i  młodzieży w Internecie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z Sieci.

   1. Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Policznie.

2. Uczestnikami  konkursu  mogą  być uczniowie klas: II-III szkół gimnazjalnych oraz V-VII szkół podstawowych. Plakat może być wykonany dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A3. Temat plakatu powinien być związany z bezpiecznym zachowaniem w sieci.

3. Na odwrocie plakatu należy umieścić informację dotyczącą autora pracy: imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz tel. lub e-mail ucznia.

   4. Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie ul B. Prusa 4 w terminie do dnia 2 marca 2018 r.

5. Plakaty biorące udział w konkursie wyeksponowane będą w siedzibie Biblioteki oraz Świetlicy Gminnej, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej UG Policzna oraz Facebooku GBP w Policznie do dnia 12 marca 2018 r.

6. Biblioteka ufunduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas podstawowych.

7. Wszelkie  dodatkowe  informacje  dotyczące  konkursu   można uzyskać w Bibliotece oraz pod nr tel. 486770048 w godzinach 9.00-17.00.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE