Wójt Gminy Policzna, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Policzna na uroczyste otwarcie nowopowstałego budynku Centrum Rehabilitacji i Opieki Społecznej w Policznie dnia 01 grudnia 2017r. o godz. 14.00 przy ulicy B. Prusa 2 w Policznie

 

 

 

  Wójt Gminy Policzna

                                                                                /-/ Tomasz Adamiec