Bezpieczniej w Powiecie Zwoleńskim

 

 

Dzięki wsparciu unijnemu w Powiecie Zwoleńskim uruchomiony został system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku projekt Powiatu Zwoleńskiego pn: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim” otrzymał dofinansowanie w kwocie 206 160,00 PLN.

W ramach projektu zostały zakupione:

  • 7 syren alarmowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
  • pulpit sterowania,
  • centrala alarmowa
  • zestaw komputerowy z oprogramowaniem

System został połączony z systemem ostrzegania Wojewody Mazowieckiego i objął swoim zasięgiem Gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń.

Na terenie Gminy Policzna zamontowano 2 syreny alarmowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi na obiektach :  Zespół Szkolno -Przedszkolny w Czarnolesie oraz Urząd Gminy w Policznie.

W budynku Urzędu Gminy znajduje się centrala alarmowa.

Systemem wczesnego ostrzegania to ogromne ułatwienie dla służb i zwiększony poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu.