22 marca w gminie Policzna odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy tej kadencji. W spotkaniu, oprócz radnych, uczestniczyli również sołtysi. Wójt Tomasz Adamiec wykorzystał tę okazję, aby podziękować wszystkim za kilkuletnią, owocną współpracę i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności, wręczając przy tym pamiątkowe grawertony.

Uroczyste zakończenie kadencji

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Policzna, która odbyła się 22 marca, nie zabrakło momentów uznania dla wspólnie wykonanej pracy. Uczestnictwo sołtysów w wydarzeniu podkreślało integralną rolę, jaką pełnią w strukturze samorządu i lokalnej społeczności. Wójt Tomasz Adamiec, wyrażając swoją wdzięczność, podkreślił znaczenie zespołowego ducha i wspólnych wysiłków w realizacji celów gminy. – Wasze oddanie, zaangażowanie i poświęcenie dla dobra naszej społeczności są godne uznania i szacunku. Jestem głęboko wdzięczny za Waszą pracę, determinację oraz profesjonalizm, który przyczynił się do tylu pozytywnych zmian w naszej gminie. Wasze działania miały realny wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz rozwój naszego regionu – mówił wójt Tomasz Adamiec.

Podziękowania i grawertony

Jednym z najważniejszych momentów sesji było wręczenie przez wójta Tomasza Adamca pamiątkowych grawertonów dla radnych i sołtysów. Był to gest uznania dla ich wytrwałej pracy, zaangażowania i wkładu w rozwój lokalnej społeczności. Grawertony stanowią symbol docenienia oraz przypomnienie o owocnej współpracy, która przyczyniła się do licznych sukcesów gminy.- Dziękuję za te kilka wspólnie przepracowanych lat na rzecz naszej pięknej gminy Policzna. Niech Wasza pasja do służby społecznej nadal będzie źródłem inspiracji dla innych. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i poświęcenie i życzę Wam wielu sukcesów i satysfakcji w przyszłych przedsięwzięciach oraz w kolejnych etapach Waszych życiowych ścieżek – powiedział wójt.

Przyszłość gminy Policzna.

Ostatnia sesja Rady Gminy Policzna tej kadencji stała się symbolicznym podsumowaniem lat pracy, realizacji projektów i budowania społeczności. Wójt Tomasz Adamiec, dziękując radnym i sołtysom za ich wkład, podkreślił znaczenie współpracy i zaangażowania każdego z uczestników. Wręczone grawertony będą przypominać o wspólnie spędzonych latach i osiągnięciach, które udało się zrealizować. Spotkanie było też doskonałą okazją do dyskusji o nowych możliwościach, strategii rozwoju i dalszego angażowania społeczności w życie gminy.