Wójt Gminy Policzna serdecznie zaprasza na XXVII Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe.