W dniu 9 marca 2017r. w Świetlicy Gminnej w Policznie odbyły się eliminacje gminne turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy i Publicznego Gimnazjum w Policznie.

Turniej został otwarty przez Panią Teresę Marszałek -Sekretarz Gminy Policzna.

W turnieju uczestniczyło ogółem 10 uczniów.

Komisja w składzie:

1. mł.bryg Mariusz Grudziński – KP PSP w Zwoleniu – przewodniczący

2. dh Tadeusz Głowacki Prezes ZG ZOSP RP w Policznie- sekretarz

3. Andrzej Wieczorek – inspektor Urzędu Gminy w Policznie- członek

Po dokonaniu oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych komisja ustaliła kolejność:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

1. Małgorzata Cygan – ZSzP Czarnolas

2. Magdalena Miękus – ZPO Policzna

3. Mikołaj Gregorczyk – ZPO Policzna

II grupa wiekowa (gimnazjum)

1. Łukasz Orłowski – PG Policzna

2. Maciej Wolszczak -PG Policzna

3. Zuzanna Gregorczyk -PG Policzna

Na podstawie protokołu komisji następujący uczestnicy zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych i będą reprezentantami gminy:

1. I grupa wiekowa – Małgorzata Cygan – ZSzP Czarnolas

2. II grupa wiekowa – Łukasz Orłowski -PG Policzna

WÓJT GMINY POLICZNA SERDECZNIE GRATULUJE I ŻYCZY POWODZENIA W DALSZYCH ETAPACH TURNIEJU