Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że można składać wnioski o dodatek osłonowy osobiście w Ośrodku, za pośrednictwem operatora pocztowego oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-PUAP.

Rozporządzenie wraz z wzorem wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf